Nummerdatud või täpploendite loomine kirjutamisel

LibreOffice võimaldab kirjutamise ajal automaatselt loenditele lisada numeratsiooni või täpid.

Automaatse nummerduse või märgenduse aktiveerimine

  1. Vali Tööriistad - Automaatkorrektuuri sätted, klõpsa kaardil Sätted ja seejärel vali "Rakenda nummerdus – sümbol".

  2. Choose Tools - AutoCorrect, and ensure that While Typing is selected.

Nõuande ikoon

Automaatset nummerdamist rakendatakse ainult lõikudele, mis on vormindatud lõigustiiliga "Vaikimisi", "Põhitekst" või "Taandega põhitekst".


Nummerdatud või märgendatud loendi loomine kirjutamise käigus

  1. Type 1., i., or I. to start a numbered list. Type * or - to start a bulleted list. You can also type a right parenthesis after the number instead of a period , for example, 1) or i).

  2. Sisesta tühik, kirjuta soovitud tekst ja vajuta Enter. Järgmise tekstilõigu algusse tekib automaatselt ühe võrra suurem number või uus täpp.

  3. Loendi lõpetamiseks vajuta uuesti Enter.

Märkuse ikoon

Nummerdatud loendit võib alustada suvalise arvuga.


Changing the Chapter Level of Numbered and Bulleted Lists

Palun toeta meid!