Automaatkorrektuur

Vormindab faili automaatselt vastavalt dialoogis Tööriistad - Automaatkorrektuuri sätted määratud valikutele.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Tööriistad - Automaatkorrektuur


Kirjutamise ajal

Vormindab dokumendi kirjutamise ajal automaatselt. Vormindussätete määramiseks vali Tööriistad - Automaatkorrektuuri sätted ja klõpsa sakil Sätted.

Rakenda

Automatically formats the file according to the options that you set under Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options.

Muudatuste rakendamine ja redigeerimine

Automatically formats the file according to the options that you set under Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options. In a dialog, you are asked to accept or reject the changes.

Automaatkorrektuuri sätted

Avab automaatkorrektuuri dialoogi.

Dialoogi Tabelite automaatvormindus avamiseks klõpsa tabelilahtril ja vali Tabel - Automaatvormindus.

Palun toeta meid!