Teksti alusvõrk

Adds a text grid to the current page style. This option is only available if Asian language support is enabled under Language Settings - Languages in the Options dialog box.

Need käsud on kättesaadavad ainult siis, kui - Keelesätted - Keeled all on lubatud Ida-Aasia keelte toetus.

Selle käsu kasutamiseks...

Menüü Vormindus - Lehekülg - kaart Teksti alusvõrk, kui aasia keelte toetus on võimaldatud


Alusvõrk

Lisab või eemaldab märkide või ridade jaoks mõeldud teksti alusvõrgu selles leheküljestiilis.

Alusvõrgu paigutus

Ridu lehekülje kohta

Sisesta maksimaalne ridade arv ühel leheküljel.

Märki rea kohta

Sisesta maksimaalne märkide arv ühes reas.

Baasteksti suurus

Sisesta maksimaalne baasteksti suurus. Suurem väärtus tähendab väiksemat märkide arvu ühel real.

Foneetilise teksti maks. suurus

Sisesta foneetilise teksti fondi suurus.

Foneetiline tekst teksti all vasakul

Kuvab foneetilist teksti baasteksti all vasakul.

Alusvõrgu kuvamine

Specifies the printing and color options of the text grid.

Palun toeta meid!