Sätted

Määrab veergude arvu sektsioonis ning nende paigutuse.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali nupp Vormindus - Sektsioonid - nupp Sätted


Sektsioonid järgivad selle lehekülje tekstivoo käitumist, millesse nad on lisatud.

Näiteks, kui lisad kaheveerulist paigutust kasutava sektsiooni leheküljele, mis kasutab neljaveerulise paigutusega leheküljestiili, siis paigutatakse kaheveeruline paigutus ühesse neljast veerust.

Sektsioone on võimalik asetada ka üksteise sisse. See tähendab, et võid lisada ühe sektsiooni teise sektsiooni sisse.

Veerud

Määrab veergude arvu ja paigutuse leheküljestiilile, paneelile või sektsioonile.

Taanded

Taandab sektsiooni vasak- ja parempoolse äärise suhtes.

Taust

Määra taustavärv või taustapilt.

Allmärkused ja lõpumärkused

Specifies where footnotes and endnotes are displayed as well as their numbering formats.

Palun toeta meid!