Väljasta esitlusse

Sends the outline of the active document to a new presentation document.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Fail - Saatmine - Pealkirjadesitlusse


Andmete lisamine tekstidokumentidest

Palun toeta meid!