Tõmme tõmbejoontele

Lohistatav objekt haakub hiirenupu vabastamisel lähima tõmbejoone külge.

Ikoon

Tõmme tõmbejoontele

Palun toeta meid!