Režiim

Muudab valitud objekti(de) kuju, suunda või täidet.

Ikoon

Efektid (ainult LibreOffice Draw)

LibreOffice Draw's tuleb tööriistariba Muundamine avamiseks klõpsata joonistusriba ikooni Efektid kõrval asuval noolel. LibreOffice Impressis vali Vaade - Tööriistaribad - Muundamine.

Pööra

Pöörab või kallutab valitud tasapinnalist objekti rakenduspunkti suhtes. Pööramiseks lohista nurgapunkti soovitud suunas. Kallutamiseks lohista külje keskpunkti soovitud suunas.

Igal slaidil on ainult üks rakenduspunkt. Topeltklõps objektil viib rakenduspunkti objekti keskele. Rakenduspunkti saab hiire abil uude kohta lohistada ning siis objekti selle suhtes pöörata.

Märkuse ikoon

Kui valitud on rühm, mis sisaldab ruumilist objekti, pööratakse ainult ruumilist objekti. Ruumilist objekti ei saa kallutada, seda saab pöörata X- ja Y-telje suhtes, lohistades servade keskpunkte.


Ikoon

Pööra

Peegelda

Peegeldab valitud objekti peegeldusjoone suhtes, mis võib olla suvalises kohas slaidil. Peegeldamiseks tuleb lohistada objekti pidet üle peegeldusjoone. Peegeldusjoone suuna muutmiseks lohista üks selle otspunktidest uude kohta.

Ikoon

Peegelda

Pöördkehaks

Teisendab valitud tasapinnalise objekti pöördkehaks, pöörates objekti ümber pöördetelje.

Tulemuse kuju muutmiseks võib lohistada pöördetelje uude asukohta. Pöördetelje suuna muutmiseks tuleb lohistada üht selle otspunktidest. Klõpsa objektil selle teisendamiseks pöördkehaks.

Ikoon

Pöördkehaks

Moonuta ringi mööda (perspektiivis)

Painutab valitud objekti kujutletavale ringjoonele, lisades samal ajal perspektiivi efekti. Moonutamiseks tuleb lohistada valitud objekti pidet. Kui valitud objekt ei ole hulknurk ega Bézier' kõver, pakutakse võimalust muuta objekt enne moonutamist kõveraks.

Ikoon

Moonuta ringi mööda (perspektiivis)

Moonuta ringi mööda (kiivates)

Painutab valitud objekti kujutletavale ringjoonele. Moonutamiseks tuleb lohistada valitud objekti pidet. Kui valitud objekt ei ole hulknurk ega Bézier' kõver, pakutakse võimalust muuta objekt enne moonutamist kõveraks.

Ikoon

Moonuta ringi mööda (kiivates)

Moonuta

Võimaldab pidemete lohistamise teel muuta objekti kuju. Kui valitud objekt ei ole hulknurk ega Bézier' kõver, pakutakse võimalust muuta objekt enne moonutamist kõveraks.

Ikoon

Moonuta

Läbipaistvus

Rakendab objektile läbipaistvuse ülemineku. Läbipaistvusjoon kujutab halltoonide skaalat, kus must pide vastab läbipaistmatusele (0%) ja valge pide täielikule läbipaistvusele (100%).

Valge pideme lohistamine muudab läbipaistvuse ülemineku suunda. Musta pideme lohistamine muudab ülemineku pikkust. Ülemineku muutmiseks hallist värviliseks võib pidemetele lohistada värviriba värve.

Märkuse ikoon

Värviriba kuvamiseks vali Vaade - Tööriistaribad - Värviriba.


Ikoon

Läbipaistvus

Üleminek

Muudab valitud objekti täite üleminekut. Seda käsku saab kasutada ainult siis, kui valitud objektile on käsu Vormindus - Ala abil omistatud üleminek. Ülemineku suuna või ülemineku lõppvärvi muutmiseks lohista ülemineku pidemeid. Ülemineku lõppvärvi muutmiseks võib lohistada värvi värviribalt ülemineku pidemele.

Märkuse ikoon

Värviriba kuvamiseks vali Vaade - Tööriistaribad - Värviriba.


Ikoon

Üleminek

Palun toeta meid!