Järjestus

Muudab valitud objektide ladumisjärjestust.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Format - Arrange (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Open context menu - choose Arrange (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Choose Shape - Arrange (LibreOffice Draw).

Ikoon

Järjestus


Alumiste objektide valimine

Too kõige ette

Liigutab valitud objekti kõige kõrgemale kihile nii, et ta jääb teiste objektide ette.

Too ettepoole

Liigutab valitud objekti ladumisjärjekorras ühe kihi võrra ülespoole.

Vii tahapoole

Viib valitud objekti ladumisjärjekorras ühe kihi võrra tahapoole.

Vii kõige taha

Liigutab valitud objekti kõige tagumisele kihile nii, et ta jääb kõigi teiste objektide taha.

Too objekti ette

Muudab ladumisjärjestust, tuues valitud objekti määratava objekti ette. Valitud objekti asukoht ekraanil ei muutu.

Vii objekti taha

Muudab ladumisjärjestust, viies valitud objekti määratava objekti taha. Valitud objekti asukoht ekraanil ei muutu.

Vastupidisesse järjestusse

Muudab valitud objektide järjestuse vastupidiseks.

Palun toeta meid!