Versioonide ühendamine

Märkuse ikoon

Muudatuste jälgimise funktsionaalsust saab kasutada LibreOffice'i tekstidokumentides ja arvutustabelites.


Kui dokumenti on redigeerinud enam kui üks isik, saab redigeeritud koopiad ühendada originaaliga. Sealjuures on vajalik ainult see, et dokumendid erineksid ainult salvestatud muudatuste poolest: ülejäänud originaaltekst peab olema identne.

  1. Ava originaaldokument, millesse soovid kõik koopiad ühendada.

  2. Choose Edit - Track Changes - Merge Document. A file selection dialog appears.

  3. Vali dialoogis dokumendi koopia. Kui selles pole originaaldokumendiga võrreldes muudatusi, ühendatakse see originaaliga.

    Kui koopias on originaaliga võrreldes muudatusi, ilmub veadialoog, mis annab teada, et ühendamine ei õnnestunud.

  4. Pärast dokumentide ühendamist võib originaaldokumendis näha koopia salvestatud muudatusi.

Muudatuste kuvamine ja salvestamine

Muudatuste salvestamine

Muudatustega nõustumine või nende hülgamine

Dokumendi erinevate versioonide võrdlemine

Versioonide haldamine

Palun toeta meid!