Kiirklahvid (LibreOffice'i hõlbustus)

LibreOffice'it on võimalik kasutada ka ilma hiireta ehk ainult klaviatuuri abil.

Iga mooduli abi põhilehel (näiteks LibreOffice Writeri või LibreOffice Calc'i abi põhilehel) on link selle mooduli kiirklahve kirjeldavale lehele.

Lisaks leiad võtmesõna "Hõlbustus" alt juhendid, kuidas valitud moodulit ilma hiireta kasutada.

Märkuse ikoon

Mõned kiirklahvidest võivad olla kasutusel töölaua keskkonnas. Töölaua keskkonna poolt kasutatavaid kiirklahve ei saa LibreOffice kasutada. Proovi omistada LibreOffice'ile dialoogi Tööriistad - Kohanda - Klaviatuur abil muud kiirklahvid või muuda töölaua keskkonna kiirklahve.


LibreOffice'i kasutajaliidese kasutamine ilma hiire abita

Menüüriba, tööriistaribade, akende ja dokumendi aktiveerimine

F6 korduv vajutamine vahetab fookust ja ringleb läbi järgnevate objektide:

Press Shift+F6 to switch through objects in the opposite direction.

Dokumendile lülitumiseks vajuta klahve +F6.

Menüüribale lülitumiseks vajuta F10.

Escape sulgeb avatud alammenüü, tööriistariba või aktiivse vaba akna.

Menüükäsu väljakutsumine

Vajuta esimese menüü (Fail) valimiseks või F6 või F10. Vajutades noolt paremale valitakse parempoolne menüü, vajutades noolt vasakule eelmine menüü.

Nool alla avab valitud menüü. Edasi noolele alla või noolele üles vajutades saab liikuda juba menüü käskude seas. Nool paremale avab menüükirje alammenüü.

Valitud menüükäsu täitmiseks vajuta Enter.

Ikoonkäsu käivitamine

Vajuta korduvalt F6, kuni valituks osutub tööriistariba esimene ikoon. Noolega paremale ja vasakule saab rõhtsal tööriistaribal vajaliku ikooni valida. Püstisel tööriistaribal kasuta valimiseks nooli üles ja alla. Klahv Home valib tööriistariba esimese ja klahv End viimase ikooni.

Valitud ikoonkäsu käivitamiseks vajuta Enter. Kui valitud ikoon eeldab järgnevat hiiretoimingut, näiteks ristküliku lisamise puhul, siis ainult klahvist Enter ei piisa, vaid vajutada tuleb +Enter.

Kui tööriistariba on pikem kui ekraanil võimalik näidata, siis kuvatakse tööriistariba paremas või allääres ikooni. Tööriistariba ülejäänud ikoonide nägemiseks vali tööriistariba ja vajuta PageUp või PageDown.

Tööriistaribade lisavihjed

Valitud tööriistariba avamiseks vajuta noolt alla või paremale. See võrdub hiireklõpsuga. Tööriistaribal kasuta nooli paremale ja vasakule. Klahvid Home ja End valivad vastavalt tööriistariba esimese ja viimase ikooni.

Sulge tööriistariba Esc abil. Ilma hiire abita pole võimalik tööriistariba liigutada.

Liitboksist valimine

Liitboks

Vali liitboks ja vajuta Enter.

Noolega alla või klahviga PageDown saab liitboksi kirjeid allapoole ning noolega üles või klahviga PageUp ülespoole kerida. Klahv Home viib esimesele kirjele, klahv End viimasele.

Valitud kirje käivitamiseks vajuta Enter.

Tabelitest valimine

Mitmes aknas, dialoogis ja tabelite juhtelementide korral leidub tabeleid, kust andmeid valida, näiteks andmeallika vaate parempoolses osas. Neis tabelites saab valida järgmiste klahvidega:

Akende ja dialoogide suurus ja asukoht

 1. Esmalt vajuta +tühikuklahv.

  Avaneb süsteemne menüü selliste käskudega, nagu Liiguta, Muuda suurust ja Sulge.

 2. Vali käsk (nool alla, siis Enter).

 3. Nüüd saab nooleklahvidega dialoogi või akent liigutada või selle suurust muuta.

 4. Muudatuse rakendamiseks vajuta Enter. Muudatuste tühistamiseks vajuta Escape.

Akende ja tööriistaribade dokkimine ja lahtidokkimine

 1. Vajuta F6, kuni valitud on aken või tööriistariba.

 2. Vajuta +Shift+F10.

Objektide valimine

Press Shift+F4 to select the first object in the current document. When an object is selected, press Tab to select the next object, or press Esc to go back to the text.

Objektide redigeerimine

Valitud OLE-objekti saab aktiveerida klahviga Enter.

Objektide asukoha ja suuruse muutmine

Objektide ankrute redigeerimine

Objekti ankrut saab liigutada nooleklahvidega. Kõigepealt kehtesta pideme redigeerimisrežiim ja vali ankur. Sõltuvalt ankru tüübist saab seda liigutada erinevates suundades.

 1. Vali objekt.

 2. Sisene pidemete redigeerimise režiimi klahvidega +Tab.

 3. The upper left handle starts blinking. Press +Tab several times, until no handle blinks. This signals that now the anchor of the object is activated.

 4. Liiguta ankrut nooleklahvidega. Objekt järgneb ankrule.

Valitud objekti ankrut saab muuta näiteks objekti kontekstimenüü abil.

Eraldusjoonte juhtimine

LibreOffice Calc'i, LibreOffice Draw' ja LibreOffice Impressi dokumente saab jagada rõhtsalt ja püstiselt erinevateks vaadeteks. Iga vaade võib näidata dokumendi teatud osa. Hiire abil saab eraldusjooni kerimisribalt dokumenti lohistada.

Andmeallika vaate juhtimine

+ Shift + F4 opens and closes the data source view.

F6: lülitab dokumendi ja tööriistaribade vahel.

+ (plussmärk): avab valitud kirje andmeallika Exploreris.

- (miinusmärk): sulgeb valitud kirje andmeallika Exploreris.

+Shift+E: lülitab andmeallikate halduri ja tabeli vahel.

Kiirklahvid päringu disaini aknas

F6: lülitab objektiriba, tabeli vaate ja valikuala vahel.

+nool üles või +nool alla: liigutab tabelivaate ja valikuala vahelist piiri üles või alla.

Klahvid tabeli vaates (päringu koostamise ülemine osa) ja relatsioonide aknas

+nooleklahv: liigutab valitud tabelit noole suunas.

+Shift+nooleklahv: muudab tabelivaates valitud tabeli suurust.

Del: eemaldab valitud tabeli või ühenduse tabeli vaatest.

Tab: lülitab tabelite ja ühenduste vahel tabeli vaates.

Enter: kui valitud on ühendus, avab dialoogi Omadused.

Enter: kui valitud on tabel, sisestab loendiboksist esimese andmevälja valikualasse.

Klahvid valikualas (päringu disaini alumine osa)

+nool vasakule või paremale: liigutab valitud veergu vasakule või paremale.

Klahvid tabeli koostamise aknas

F6: lülitab tööriistariba, veergude vaate ja omaduste ala vahel.

Hüperpildi redaktori juhtimine

Abi juhtimine

Shift+F1 avab valitud käsu, ikooni või juhtelemendi laiendatud nõuanded.

Liikumine Abi põhilehekülgedel

Teksti importimise dialoogi (CSV-faili import) juhtimine

Joonlaud

Eelvaade

Dialoogi Lisamine - Erimärk juhtimine

LibreOffice'i üldised kiirklahvid

LibreOffice-i hõlbustusvõimalused

Palun toeta meid!