Ülevaade andmeallikatest

Andmebaasidega töötamine LibreOffice'is

Andmeallika vaade

Choose View - Data Sources or press + Shift + F4 keys to call the data source view from a text document or spreadsheet.

Vasakul on näha andmeallikate Explorer. Seal tabelit või päringut valides näeb selle sisu paremal pool. Nende kohal asub tabeli andmete riba.

Andmeallikad

Aadressiraamat andmeallikana

Andmeallika sisu vaatamine

Andmebaasifaili menüüriba

Vormid ja aruanded

Uue vormidokumendi loomine, vormi juhtelementide redigeerimine, vormi loomise nõustaja

Andmete sisestamine vormi redigeerimise asemel

Aruande loomise nõustaja

Andmebaasi aruannete kasutamine ja redigeerimine

Päringud

Uue päringu või tabeli vaate loomine, päringu struktuuri redigeerimine

Päringu loomise nõustaja

Kirjete sisestamine, redigeerimine ja kopeerimine

Tabelid

Uue tabeli loomine, tabeli struktuuri redigeerimine, indeks, relatsioonid

Tabeli loomise nõustaja

Kirjete sisestamine, redigeerimine ja kopeerimine

Palun toeta meid!