SQL-lausete täitmine

SQL-laused lubavad andmebaasi vahetult juhtida, samuti luua ja redigeerida tabeleid ning päringuid.

Märkuse ikoon

Mitte kõik andmebaasitüübid ei toeta kõiki SQL-lauseid. Vajaduse korral uuri, milliseid SQL-lauseid toetab sinu andmebaasisüsteem.


SQL-lause vahetu täitmine

  1. Andmebaasifaili avamiseks vali Fail - Ava.

  2. Vali Tööriistad - SQL.

  3. Click the Create Query in SQL View icon Icon or

    Select an existing query from the list and click the Edit icon Icon.

  4. Vali päringuaknas Vaade - Lülita koostamisvaade sisse/välja. Redigeeri SQL-lauset.

  5. Click the Run icon Icon. The result of the query is displayed in the upper window.

  6. Click the Save or Save As icon Icon to save the query.

Palun toeta meid!