Tabeli ja tabeli lahtri ääriste kirjeldamine

Eeldefineeritud äärisestiili määramine

 1. Vali tabeli lahtrid, mida soovid muuta.

 2. Klõps tabeliriba (Writeris) või vormindusriba ikoonil Äärised avab akna Äärised.

 3. Vali üks eeldefineeritud äärisestiilidest.

  See lisab valitud äärisestiili tabeli olemasolevale äärisestiilile. Tühja äärisestiili valimine, mis asub akna Äärised vasakus ülemises nurgas, eemaldab kõik äärisestiilid.

Kohandatud äärisestiili määramine

 1. Vali tabeli lahtrid, mida soovid muuta.

 2. Choose Table - Properties - Borders (Writer) or Format - Cells - Borders (Calc).

 3. Vali väljal Kasutaja määratud servad, millele soovid äärist rakendada. Äärise sisse- või väljalülitamiseks klõpsa eelvaateala vastaval piirkonnal.

 4. Kui valid mitu rida või veergu, saad muuta ridade või veergude vahelisi jooni. Vali keskmarkerid alal Kasutaja määratud.

 5. Vali alas Joon valitud äärise joonestiil ja värv. Need sätted rakenduvad kõikidele äärise joontele, mis kuuluvad valitud äärisestiili.

 6. Korda viimast kaht sammu iga ääre kohta.

 7. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area.

 8. Muudatuste rakendamiseks klõpsa Sobib.

Palun toeta meid!