Lõigu ääriste määramine

Eeldefineeritud äärisestiili määramine

 1. Aseta kursor lõigu sisse, millele soovid äärist määrata.

 2. Vali Vormindus - Lõik - Äärised.

 3. Vali alas Vaikeväärtus üks äärisestiilidest.

 4. Vali alas Joon valitud äärise joonestiil, paksus ja värv. Need sätted rakenduvad kõikidele äärise joontele, mis kuuluvad valitud äärisestiili.

 5. Select the distance between the border lines and the paragraph contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. Muudatuste rakendamiseks klõpsa Sobib.

Kohandatud äärisestiili määramine

 1. Vali Vormindus - Lõik - Äärised.

 2. Vali väljal Kasutaja määratud servad, millele soovid äärist rakendada. Äärise sisse- või väljalülitamiseks klõpsa eelvaateala vastaval piirkonnal.

 3. Vali alas Joon valitud äärise joonestiil, paksus ja värv. Need sätted rakenduvad kõikidele äärise joontele, mis kuuluvad valitud äärisestiili.

 4. Korda viimast kaht sammu iga ääre kohta.

 5. Select the distance between the border lines and the paragraph contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. Muudatuste rakendamiseks klõpsa Sobib.

Palun toeta meid!