Sätted

Määrab number- või täpploendite vormindussätted. Vajadusel saab erinevaid vormindussätteid rakendada ka loendi hierarhia üksikutele tasemetele.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Format - Bullets and Numbering. Open Options tab page.


Vormindus

Vali tase või tasemed, mille vormindust soovid muuta, ja määra soovitud vormindus.

Tase

Vali tase, mille vormindussätteid soovid määrata. Valitud tase tõstetakse eelvaate alal esile.

Nummerdus

Määra valitud tasemete nummerdamise stiil.

Valik

Kirjeldus

1, 2, 3, ...

Araabia numbrid

A, B, C, ...

Suured tähed

a, b, c, ...

Väikesed tähed

I, II, III, ...

Rooma numbrid (suurtähtedega)

i, ii, iii, ...

Rooma numbrid (väiketähtedega)

A,... AA,... AAA,...

Tähtnummerdus suurtähtedega

a,... aa,... aaa,...

Tähtnummerdus väiketähtedega

Täpp

Lisab rea algusesse täpi. Pärast selle sätte valimist tuleb täpi stiili valimiseks klõpsata nupul Märk.

Pilt

Kuvab täpi jaoks pildi. Vali see säte ja seejärel klõpsa kasutatava pildifaili asukoha leidmiseks Vali. Pilt põimitakse dokumenti.

Lingitud pilt

Kuvab täpi jaoks pildi. Vali see säte ja seejärel klõpsa kasutatava pildifaili asukoha leidmiseks Vali. Pilt lisatakse pildifaili lingina.

Puudub

Nummerduse stiili ei rakendata.


See, milliseid välju kuvatakse, sõltub loendis Nummerdus valitud stiilist.

Enne

Sisesta märk või tekst, mis kuvatakse enne nummerduse tähist.

Pärast

Sisesta märk või tekst, mis kuvatakse pärast nummerduse tähist. Näiteks selleks, et luua nummerdatud loendit, mis kasutab stiili "1.)", tuleb sellele väljale sisestada ".)".

Alustav koht

Sisesta aktiivse taseme jaoks uus arv, millest nummerdust alustatakse.

Märk

Avab dialoogi Erimärgid, kus saab valida tärni sümboli.

Piltide sätted:

Vali...

Vali pilt või määra tärnina kasutatava pildi faili asukoht.

Laius

Sisesta pildi laius.

Kõrgus

Sisesta pildi kõrgus.

Hoitakse proportsioonis

Säilitab pildi suuruse proportsioonid.

Joondus

Vali pildi joonduse sätted.

Palun toeta meid!