Sõnade lõpetamine

Määrab sätted sagedasti esinevate sõnade automaatseks lõpetamiseks kirjutamise ajal.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Tööriistad - Automaatkorrektuur - Automaatkorrektuuri sätted - kaart Sõnade lõpetamine


Automaatne sõnade lõpetamine

Jätab meelde sessiooni jooksul sagedasti kasutatud sõnad meelde ja kui hiljem sisestada mõne meelde jäetud sõna kolm esimest tähte, siis lõpetab sõna automaatselt.

Vahe lisamine

Kui pärast sõna ei sisestata kirjavahemärki, siis lisab sinna tühiku. Tühik lisatakse siis, kui hakatakse sisestama järgmist sõna.

Näitamine nõuandena

Kuvab pakutava sõna sarnaselt nõuannetega.

Soovituste kogumine

Lisab sagedasti kasutatud sõnad loendisse. Sõna eemaldamiseks loendist tuleb sõna valida ja klõpsata nupul Kustuta kirje.

Dokumendi sulgemisel eemaldatakse sellest kogutud sõnad loendist

Kui see on märgitud, tühjendatakse loend praeguse dokumendi sulgemisel. Kui see on märkimata, on sõnalõpetuse loend pärast praeguse dokumendi sulgemist muude dokumentide jaoks saadaval. Loend on saadaval kuni programmist LibreOffice väljumiseni.

Nõustutakse

Vali klahv, millele vajutamine tähendab sõnalõpetuse soovitusega nõustumist.

Nõuande ikoon

Sõna lõpetamisest loobumiseks vajuta klahvile Esc.


Min. sõna pikkus

Sisesta nende sõnade vähim pikkus, mis jäetakse automaatse sõnalõpetuse loendisse.

Maks. kirjeid

Sisesta maksimaalne sõnalõpetuse loendis hoitavate sõnade arv.

Sõnalõpetuse loend

Esitab kogutud sõnade loendi. Loend kehtib kuni praeguse dokumendi sulgemiseni. Loendi praeguses seansis ka teiste dokumentide jaoks saadaolevaks muutmiseks tühjenda ruut "Eemalda loendist dokumendi sulgemisel dokumendist kogutud sõnad".

Märkuse ikoon

Kui automaatne õigekirjakontroll on sisse lülitatud, siis kogutakse ainult sõnu, mille õigekirjakontroll õigeks tunnistab.


Kustuta kirje

Kustutab valitud sõna sõnalõpetuse loendist.

Dialoogiakende nupud

Lähtesta

Asendab muudetud väärtused viimati kehtinud väärtustega.

Loobu

Sulgeb dialoogi ja tühistab kõik muudatused.

Sobib

Salvestab kõik muudatused ja sulgeb dialoogiakna.

Palun toeta meid!