Rühmitamine

Rühmitab valitud objektid nii, et neid saab liigutada nagu üht objekti.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Format - Group.

Open context menu - choose Group.


Töötamine rühmadega

Rühma elementide redigeerimiseks ühekaupa tuleb valida rühm ning kontekstimenüüst valida

Rühma redigeerimise ajal kuvatakse need elemendid, mis ei kuulu rühma, varjutatuna.

Klahvide Tab ja Shift+Tab abil saab rühma elementide hulgas liikuda edasi ja tagasi.

Rühmast väljumiseks tee paremklõps ja vali

Rühmita

Rühmitab valitud objektid nii, et neid saab liigutada nagu üht objekti.

Lõhu rühm

Lammutab rühma tagasi üksikuteks objektideks.

Sisene rühma

Avab valitud rühma nii, et on võimalik redigeerida üksikuid rühma elemente. Kui valitud rühm sisaldab alamrühmi, siis neisse sisenemiseks tuleb käsku korrata.

Välju rühmast

Väljub rühmast nii, et rühma üksikuid elemente ei saa enam ilma rühma uuesti sisenemata redigeerida.

Palun toeta meid!