Paigutus ja suurus

Muudab valitud objekti suurust, asukohta, pöördenurka või kallet.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Format - Position and Size.


Paigutus ja suurus

Liigutab objekti või muudab selle suurust.

Pöördenurk

Pöörab valitud objekti.

Lähtesta

Lähtestab aktiivsel kaardil tehtud muudatused, asendades need väärtustega, mis kehtisid dialoogi avamisel.

Palun toeta meid!