Korraldaja

Määrab valitud stiili sätted.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Format - Page - Organizer tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Organizer tab.


Nimi

Displays the name of the selected style. If you are creating or modifying a custom style, enter a name for the style. You cannot change the name of a predefined style.

Järgmine stiil

Select an existing style that you want to follow the current style in your document. For paragraph styles, the next style is applied to an empty paragraph that is created when you press Enter at the end of an existing paragraph. For page styles, the next style is applied when a new page is created.

Lingitud stiiliga

Vali olemasolev stiil, millel uus stiil hakkab baseeruma. Oma stiili määramiseks tuleb valida kirje Puudub.

Kategooria

Näitab valitud stiili kategooriat. Uue stiili loomisel või olemasoleva muutmisel tuleb loendist valida 'Kohandatud stiilid'.

Märkuse ikoon

Eeldefineeritud stiilide kategooriat ei saa muuta.


Sisu

Kirjeldab aktiivsele stiilile vastavat vormindust.

Omista kiirklahv

Avab dialoogi Tööriistad - Kohanda - Klaviatuur, kus saab aktiivsele stiilile määrata kiirklahvi.

Palun toeta meid!