Versioonid

Saves and organizes multiple versions of the current document in the same file. You can also open, delete and compare previous versions.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose File - Versions.


Hoiatav ikoon

If you save a copy of a file that contains version information (by choosing File - Save As), the version information is not saved with the file.


Uued versioonid

Määrab dokumendi uue versiooni salvestamise sätted.

Salvesta uus versioon

Saves the current state of the document as a new version. If you want, you can also enter comments in the Insert Version Comment dialog before you save the new version.

Versiooni kommentaari lisamine

Enter a comment here when you are saving a new version. If you clicked Show to open this dialog, you cannot edit the comment.

Sulgemisel salvestatakse alati uus versioon

Kui dokumendis on muudatusi, siis salvestab LibreOffice dokumendi sulgemisel automaatselt uue versiooni.

Dokumendi manuaalselt salvestamisel ära muuda dokumenti pärast salvestamist ja see järel sulge dokumenti, kuna uut versiooni ei looda.

Olemasolevad versioonid

Loetleb aktiivse dokumendi olemasolevad versioonid, nende loomise kuupäeva ja kellaaja, autori ja lisatud kommentaarid.

Sulge

Sulgeb dialoogi ja salvestab kõik muudatused.

Ava

Opens the selected version in a read-only window.

Näita

Kuvab valitud versiooni kogu kommentaari.

Kustuta

Kustutab valitud versiooni.

Võrdle

Võrdleb iga versiooniga sisse viidud muudatusi. Soovi korral saab muudatustega nõustuda või need hüljata.

Palun toeta meid!