Kirjeldus

Sisaldab kirjeldavat infot dokumendi kohta.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Fail - Omadused - kaart Kirjeldus


Pealkiri

Sisesta dokumendi pealkiri.

Teema

Sisesta dokumendi teema. Teemat saab kasutada ka sarnase sisuga dokumentide grupeerimiseks.

Võtmesõnad

Sisesta sõnad, mida kasutatakse dokumendi sisu indekseerimisel. Võtmesõnad tuleb eraldada komadega. Võtmesõna võib sisaldada tühikuid ja semikooloneid

Kommentaarid

Sisesta märkused, mis aitavad dokumenti identifitseerida.

Palun toeta meid!