Komakohtadega arvude vormindamine

Sisesta lehele arv, näiteks 1234,5678. Seda arvu kuvatakse vaikimisi arvuvormingus, kahe komakohaga. Pärast sisestuse kinnitamist näed sa arvu 1234,57. Arvu ümardatakse ainult kuvamisel, dokumendis säilitab arv kõik neli kohta pärast koma.

Komakohtadega arvu vormindamiseks:

  1. Vii kursor arvu kohale ja vali Vormindus - Lahtrid, mis avab dialoogi Lahtrite vormindamine.

  2. Kaardil Arvud näed sa valikut eeldefineeritud arvuvormingutest. Dialoogi parempoolses alumises osas näidatakse, millisena kuvatakse arvu valitud vormingu omistamisel.

Ikoon

Kui soovid muuta ainult kuvatavate kümnendkohtade arvu, on selleks kõige lihtsam kasutada vormindusriba ikoone Lisa kümnendkoht või Kustuta kümnendkoht.

Palun toeta meid!