Kasutaja määratud äärised lahtritel

Valitud lahtreid saab ääristada eri tüüpi joontega.

  1. Vali lahter või lahtrite vahemik.

  2. Vali Vormindus - Lahtrid.

  3. Klõpsa dialoogi kaardil Äärised.

  4. Vali äärisesätted, mida soovid rakendada, ja klõpsa siis nupul Sobib.

Jaotise Joonte paigutus sätete abil saab rakendada ka mitu äärisestiili.

Lahtrite valik

Sõltuvalt lahtrite valikust on ala välimus erinev.

Valik

Joonte korraldamise ala

Üks lahter

äärised, kui üks lahter on valitud

Lahtrid veerus

äärised, kui valitud on veerg

Lahtrid reas

äärised, kui valitud on rida

Lahtrid 2x2 või suurema alana

äärised, kui valitud on ala


Märkuse ikoon

Ääriseid ei saa rakendada mitmele valikule.


Vaikesätted

Mitme äärise seadmiseks või lähtestamiseks klõpsa ühte ikoonidest Vaikeväärtus.

Näited

Vali umbes 8x8 lahtrist koosnev ala ja seejärel vali Vormindus - Lahtrid - Äärised.

vaikeikoonide rida kaardil Äärised

Proovi ka teisi ikoone nägemaks, milliseid äärised need lisavad või eemaldavad.

Kasutaja määratud sätted

Jaotises Kasutaja määratud saad üksikute joonte seadmiseks või eemaldamiseks klõpsata. Eelvaates kuvatakse jooned kolmes erinevas olekus.

Kolme oleku vahel lülitumiseks klõpsa ala serval või nurgal mitu korda.

Joonetüübid

Pilt

Tähendus

Must joon

must joon kasutaja valitud äärise jaoks

Must joon omistab vastava joone valitud lahtritele. Kui valitud on 0,05 pt joonestiil, kuvatakse joont punktiirina. Topeltjoone stiili kasutamisel kuvatakse topeljooni.

Hall joon

hall joon kasutaja määratud äärise jaoks

Halli joont kuvatakse, kui valitud lahtritele omistatud jooni ei muudeta. Selles olekus ei määrata ega eemaldata ühtki joont.

Valge joon

valge joon kasutaja määratud äärise jaoks

Valget joont kuvatakse, kui valitud lahtrite vastav joon eemaldatakse.


Näited

Vali üks lahter ja seejärel vali Vormindus - Lahtrid - Äärised.

Ülipeene joone määramiseks alumiseks ääriseks klõpsa alumisel serval. Kõik ülejäänud jooned eemaldatakse lahtrist.

peene alumise äärise seadmine

Vali jämedam joonestiil ja klõpsa alumisel serval. See määrab alumiseks ääriseks jämedama joone.

jämeda joone seadmine ääriseks

Kõigi nelja äärise seadmiseks klõpsa vasakult teist ikooni Vaikeväärtus. Seejärel klõpsa korduvalt alumisel serval, kuni kuvatakse valge joon. See eemaldab alumise äärise.

alumise äärise eemaldamine

Erinevaid joonetüüpe ja -stiile saab kombineerida. Viimane pilt näitab, kuidas määrata jämedat välimist äärist (jämedad mustad jooned) ilma lahtri sees asuvaid diagonaaljooni puutumata (hallid jooned).

lahtriääriste täpsem näide

Palun toeta meid!