Left

Täidab valitud vahemiku, mis sisaldab vähemalt kaht veergu, parempoolseima lahtri sisuga.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Leht - Lahtrite täitmine - Vasakule


Kui valitud vahemikku jääb vaid üks rida, kopeeritakse parempoolseima lahtri sisu ülejäänud valitud lahtritesse. Kui vahemik hõlmab mitu rida, siis kopeeritakse vasakule iga vastav parempoolseim lahter.

Palun toeta meid!