Üles

Täidab vähemalt kaht rida sisaldava valitud vahemiku kõige alumise lahtri sisuga.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Leht - Lahtrite täitmine - Üles


Kui valitud vahemikku jääb ainult üks veerg, siis kopeeritakse alumise lahtri sisu ülejäänutesse. Kui valitud on mitu veergu, siis kopeeritakse iga vastava alumise lahtri sisu ülejäänutesse üleval pool.

Palun toeta meid!