Arvude teisendamine

Järgnevad funktsioonid teisendavad arve ühest vormingust teise.

Hex Function

Tagastab stringi, mis kujutab arvu väärtust kuueteistkümnendsüsteemis.

Oct Function

Tagastab arvu kaheksandväärtuse.

Palun toeta meid!