Integers and Fractional

Functions to round values to integers, and to take the fractional part of a value.

Fix Function

Tagastab arvavaldise täisarvväärtuse, eemaldades arvu murruosa.

Int Function

Tagastab arvu täisosa.

Frac Function

Returns the fractional portion of a number.

Palun toeta meid!