Ruutjuure arvutamine

Kasuta seda funktsiooni ruutjuure arvutamiseks.

Sqr Function

Arvutab arvavaldise ruutjuure.

Palun toeta meid!