Styly

Pomocí karty Styly na postranní liště můžete přiřazovat, upravovat, vytvářet a odstraňovat styly. Poklepáním styl použijete.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Styly.

Na liště Formátování klepněte na

Ikona Styly

Styly


Chcete-li okno Styly a ukotvit, přetáhněte jeho záhlaví k levému nebo pravému okraji pracovní plochy. Chcete-li okno uvolnit, poklepejte na volnou oblast na jeho nástrojové liště.

Ve výchozím nastavení se v kartě Styly zobrazí náhled dostupných stylů. Náhledy lze vypnout zrušením zaškrtnutí políčka Zobrazit náhledy pod seznamem stylů.

Jak přiřadit styl:

  1. Vyberte text. Chcete-li použít znakový styl na jedno slovo, klepněte na slovo. Chcete-li použít styl odstavce, klepněte do odstavce.

  2. Poklepejte na styl v okně Styly.

tip

Stylům můžete přiřadit klávesové zkratky na kartě Nástroje - Přizpůsobit - Klávesnice.


Nástrojová lišta Styly obsahuje ikony pro formátování dokumentů:

Kategorie stylů

Ikona Styly odstavce

Styly odstavce

Zobrazuje styly pro formátování odstavce. Pomocí stylů odstavce můžete použít stejné formátování, např. písmo, číslování či rozvržení odstavce, v celém dokumentu.

Ikona Znakové styly

Znakové styly

Zobrazuje styly pro formátování znaků. Pomocí znakových stylů můžete přiřadit styly písma vybraným částem textu v odstavci.

Ikona Styly rámce

Styly rámce

Zobrazuje styly pro formátování rámců. Pomocí stylů rámců můžete určit rozvržení a umístění rámců.

Ikona Styly stránky

Styly stránky

Zobrazuje styly pro formátování stránek. Pomocí stylů stránky určíte rozvržení stránky, např. zobrazení záhlaví a zápatí.

Ikona Styly seznamu

Styly seznamu

Zobrazuje styly pro formátování číslovaných a odrážkových seznamů. Pomocí stylů seznamů můžete určit znaky pro číslování a odrážky nebo nastavit odsazení.

Ikona Režim vyplňování formátu

Režim vyplňování formátu

Použije vybraný styl na objekt nebo text, který vyberete v dokumentu. Klepněte na tuto ikonu a poté přetáhnutím výběru v dokumentu použijte styl. Tento režim ukončíte opětovným klepnutím na ikonu nebo stisknutím klávesy Esc.

Ikona Nový styl z výběru

Nový styl z výběru

Otevře podnabídku s dalšími příkazy.

Nový styl z výběru

Vytvoří nový styl založený na formátování aktuálního odstavce, stránky nebo výběru.

Aktualizovat styl

Do stylu vybraného v okně Styly bude přidáno ručně nastavené formátování textu na pozici kurzoru v dokumentu.

Načíst styl

Otevře dialog Načíst styly, který umožňuje import stylů z jiného dokumentu.

tip

Další informace o stylech.


Použít styl

Přiřadí styl aktuálnímu odstavci, označeným odstavcům nebo označenému objektu.

Podpořte nás!