Řídicí znaky

Zobrazuje v textu netisknutelné řídící znaky jako například znaky konce odstavce, zalomení řádku, tabulátory a mezery.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Řídicí znaky

+F10

Na nástrojové liště Standardní klepněte na

Ikona Řídicí znaky

Řídicí znaky


Pokud smažete znak konce odstavce, převezme výsledný sloučený odstavec formátování toho odstavce, ve kterém se nacházel kurzor.

To, které řídící znaky mají být zobrazeny, určíte volbou - LibreOffice Writer - Pomůcky pro formátování a potom zaškrtněte v části Zobrazovat požadované položky.

Podpořte nás!