Obecné

Určuje obecné nastavení pro textové dokumenty.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete textový dokument, zvolte - LibreOffice Writer - Obecné


Aktualizace

Aktualizovat odkazy při načítání

Ikona upozornění

Nastavení automatické aktualizace odkazů umístěných v dokumentech je z bezpečnostních důvodů ignorováno. Aktualizace odkazů se vždy řídí nastavením zabezpečení LibreOffice uvedeným v - LibreOffice – Zabezpečení.


Vždy

Při načítání dokumentu se odkazy vždy aktualizují, ale pouze tehdy, nachází-li se dokument v důvěryhodném umístění nebo je-li úroveň zabezpečení nastavena na Nízká (nedoporučuje se).

Ikona upozornění

Toto nastavení se bude chovat jako Na vyžádání v případě, že zabezpečení maker není globálně nastaveno na úroveň Nízká (- LibreOffice - Zabezpečení - Zabezpečení maker - Úroveň zabezpečení - Nízká (nedoporučuje se)), nebo v případě, že se dokument nenachází v důvěryhodném umístění uvedeném v - LibreOffice - Zabezpečení - Zabezpečení maker - Důvěryhodné zdroje - Důvěryhodná umístění.


Na vyžádání

Při načítání dokumentu se odkazy aktualizují pouze na požádání.

Nikdy

Při načítání dokumentu se odkazy neaktualizují.

Automaticky aktualizovat

Pole

Obsah polí se automaticky aktualizuje, kdykoliv se znovu načte obsah obrazovky. I když není toto pole zaškrtnuto, některá pole se aktualizují při splnění určité podmínky. V následující tabulce jsou shrnuta pole, která se aktualizují bez ohledu na zaškrtnutí tohoto pole.

Podmínka

Automaticky obnovovaná pole

Tisk dokumentu (také export do PDF)

Autor, Odesilatel, Kapitola, Datum, Čas, Odkazy, Naposledy vytištěno

Znovunačtení dokumentu

Autor, Odesilatel, Kapitola, Datum, Čas

Uložení dokumentu

Název souboru, Statistické údaje, Číslo dokumentu, Datum a čas úpravy, Změněno

Úprava řádky textu, ve které je pole

Autor, Odesilatel, Kapitola, Datum, Čas

Ruční změna proměnné

Podmíněný text, Skrytý text, Skrytý odstavec, Proměnné, DDE pole

Vypnutí "pevný obsah"

Autor, Odesilatel, všechna informační pole dokumentu

Změna čísla stránky

Stránka


Grafy

Určuje, zda se mají automaticky aktualizovat grafy. Když se změní hodnota v tabulce Writeru a kurzor opustí tuto buňku, v grafu se automaticky zobrazí nová hodnota.

Nastavení

Měrná jednotka

Určuje měrnou jednotku pro textové dokumenty.

Kroky tabulátoru

Určuje vzdálenosti mezi jednotlivými kroky tabulátoru. Zvolené vzdálenosti jsou zobrazeny na vodorovném pravítku.

Povolit znakovou jednotku

Je-li povoleno, budou měrnými jednotkami odsazení a rozestupů na kartě Formát - Odstavec - Odsazení a rozestupy znak (zn) a řádek.

Pro textovou mřížku použít čtvercový režim stránky

Je-li povoleno, textová mřížka bude vypadat jako čtvercová stránka. Čtvercová stránka je druh rozvržení stránky, který se používá pro výuku psaní článků v Číně a Japonsku.

Počet slov

Doplňující oddělovače

Určuje znaky, který budou při počítání slov považovány za oddělovače spolu s mezerami, tabulátory a konci řádku a odstavce.

Podpořte nás!