netisknutelné znaky (Writer)

Pomůcky pro formátování

Určuje zobrazení speciálních znaků a přímého kurzoru v textových a HTML dokumentech LibreOffice.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete textový dokument, zvolte - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Pomůcky pro formátování.


Zobrazovat

Určuje, které řídicí znaky se mají zobrazovat na obrazovce. Zobrazení můžete přepnout ikonou Řídicí znaky na liště Standardní. Zobrazí se všechny znaky, které zvolíte na kartě Pomůcky pro formátování.

Konec odstavce

Určuje, zda se má zobrazit znak konce odstavce. Konec odstavce obsahuje také informace o formátu odstavce.

Volitelná rozdělení

Určuje, zda se mají zobrazovat volitelná rozdělení (označovaná také jako podmíněné spojovníky nebo volitelné spojovníky). Jedná se o skryté, uživatelem definované oddělovače, které ve slově zadáváte stisknutím Pokud se slovo s volitelným rozdělením nachází na konci řádku, rozdělí se v určeném místě bez ohledu na to, zda je nebo není aktivní automatické dělení slov.

Mezery

Určuje, zda se má každá mezera v textu zobrazovat jako tečka.

Nezlomitelné mezery

Určuje, zda se mají nezlomitelné mezery zobrazovat jako šedé obdélníky. Nezlomitelné mezery můžete zadat klávesovou zkratkou .

Tabulátory

Určuje, zda se mají tabulátory zobrazovat jako malé šipky.

Zalomení řádku

Zobrazí všechna zalomení řádku, která byla vložena klávesovou zkratkou Shift+Enter. Tato zalomení vytvoří nový řádek, ale nezačnou nový odstavec.

Skrytý text

Zobrazí veškerý text s atributem "skrytý", je-li aktivní položka Zobrazit - Řídicí znaky.

Pole: Skrytý text (neplatí pro dokumenty HTML)

Zobrazí text, který je skrytý pomocí polí Podmíněný text nebo Skrytý text.

Pole: Skryté odstavce (neplatí pro dokumenty HTML)

Určuje, zda se má zobrazit text, který byl vložen pomocí pole Skrytý odstavec. Tato volba má stejnou funkci jako příkaz nabídky dostupný v textových dokumentech.

Přímý kurzor (neplatí pro dokumenty HTML)

Určuje vlastnosti přímého kurzoru.

Přímý kurzor

Aktivuje přímý kurzor. Tuto funkci můžete aktivovat také kliknutím na ikonu Přepnout režim přímého kurzoru na liště Nástroje nebo v textovém dokumentu volbou příkazu Úpravy - Režim přímého kurzoru.

Vložit (neplatí pro dokumenty HTML)

Nastavení možností vkládání při použití přímého kurzoru. Pokud klepnete na místo v dokumentu, vytvoří se nový odstavec přímo na daném místě. Vlastnosti odstavce závisí na následujících volbách. Můžete si vybrat z následujících možností:

Zarovnání odstavce

Při použití přímého kurzoru nastaví zarovnání odstavce. V závislosti na tom, kam klepnete, se odstavec zarovná vlevo, na střed nebo vpravo. Před klepnutím zobrazuje kurzor myši (pomocí trojúhelníčku), jaké zarovnání bude nastaveno.

Levý okraj odstavce

Při použití přímého kurzoru se levé odsazení odstavce nastaví na místo, kam klepnete. Odstavec se zarovná vlevo.

Tabulátory

Při použití přímého kurzoru se k novému odstavci přidá potřebný počet tabulátorů, aby odstavec začínal na místě, kam klepnete.

Tabulátory a mezery

Při použití přímého kurzoru se k novému odstavci přidá potřebný počet tabulátorů a mezer, aby odstavec začínal na místě, kam klepnete.

Ikona poznámky

Všechny možnosti vkládání se vztahují pouze k aktuálnímu odstavci vytvořenému přímým kurzorem.


Chráněné oblasti - Povolit kurzor

Určuje, že můžete do zamknuté oblasti umístit kurzor, ale nemůžete v ní provádět změny.

Podpořte nás!