Zobrazení

Určuje výchozí nastavení pro zobrazení objektů v textových dokumentech a také výchozí nastavení pro prvky okna.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete textový dokument, zvolte - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Zobrazení.


Vodítka

Určuje nastavení pro zobrazení hranic a vodítek.

Vodítka při přesouvání

Zobrazuje vodítka kolem rámců při přesunu rámců. Pokud chcete zobrazovat přesnou pozici objektu, zvolte Zobrazovat vodítka při přesunu.

Zobrazit

Určuje, zda se zobrazují pravítka a posuvníky.

Vodorovné pravítko

Zobrazuje vodorovné pravítko. V seznamu vyberte požadované měrné jednotky.

Svislé pravítko

Zobrazuje svislé pravítko. V seznamu vyberte požadované měrné jednotky.

Zarovnané vpravo

Tyto příkazy jsou přístupné pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyková nastavení - Jazyky.

Zarovná svislé pravítko k pravému okraji.

Jemné posouvání

Aktivuje funkci jemného posuvu stránky. Rychlost posuvu závisí na rozlišení a barevné hloubce.

Zobrazení

Určuje, které prvky dokumentu budou zobrazeny.

Obrázky a objekty

Určuje, zda se na obrazovce zobrazují obrázky a objekty. Pokud jsou tyto prvky skryty, zobrazí se pouze prázdné rámce jako zástupné prvky.

Zobrazení obrázků můžete ovládat také pomocí ikony Obrázky a grafy. Je-li otevřen textový dokument, tato ikona je zobrazena na liště Nástroje.

Ikona poznámky

Pokud není zaškrtnuta volba Obrázky a objekty, nenačítají se obrázky z Internetu. Obrázek v tabulce bez určení rozměrů může působit potíže se zobrazením při použití staršího HTML standardu.


Tabulky

Zobrazuje tabulky obsažené v dokumentech.

Chcete-li zobrazit hranice tabulky, klepněte pravým tlačítkem na tabulku a zvolte Hranice tabulky nebo v dokumentu Writeru zvolte Tabulka - Hranice tabulky.

Kresby a ovládací prvky

Zobrazuje kresby a ovládací prvky obsažené v dokumentech.

Kódy polí

Místo obsahu polí zobrazuje v dokumentu názvy polí. V textovém dokumentu také můžete zvolit Zobrazit - Názvy polí.

Komentáře

Zobrazuje komentáře. Klepnutím na komentář upravíte text. Pro nalezení nebo smazání komentáře použijte místní nabídku v Navigátoru. Pomocí místní nabídky komentáře můžete smazat tento komentář, všechny komentáře nebo všechny komentáře tohoto autora.

Nastavení (pouze pro dokumenty HTML)

Měrná jednotka (pouze pro dokumenty HTML)

Určuje jednotky pro HTML dokumenty.

Podpořte nás!