Obecné

V části Obecné můžete vybrat výchozí nastavení pro ukládání dokumentů a výchozí formáty souboru.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - Načítání/ukládání - Obecné.


Obrázek dialogového okna Možnosti Uložit

warning

Některé možnosti nelze obnovit po úpravě. Upravte změny buď ručně, nebo klepněte na Zrušit a znovu otevřete dialogové oknoMožnosti.


Načíst

S dokumentem načíst nastavení specifická pro uživatele

S dokumentem budou načtena také specifická nastavení uživatele.

I když není možnost S dokumentem načíst nastavení specifická pro uživatele zaškrtnuta, nadále platí následující pro uživatele specifická nastavení:

Následující nastavení se s dokumentem načtou vždy, ať je nebo není tato volba označena:

S dokumentem načíst nastavení tiskárny

Pokud je povoleno, s dokumentem se načte také nastavení tiskárny. To může způsobit, že se dokument vytiskne na vzdálené tiskárně, pokud ji ručně nezměníte v dialogovém okně Tisk. Pokud je volba vypnuta, vytiskne se dokument na výchozí tiskárně. Aktuální nastavení tiskárny se do dokumentu uloží bez ohledu na tuto volbu.

Uložit

Automatické ukládání dokumentů

Před uložením upravit vlastnosti dokumentu

Pokaždé, když zvolíte příkaz Uložit jako, se zobrazí dialog Vlastnosti.

Vždy vytvořit záložní kopii

Při každém uložení dokumentu se uloží předchozí verze dokumentu jako záložní kopie. Pokaždé, když LibreOffice vytvoří záložní kopii, je nahrazena předchozí záložní kopie. Záložní kopie mají příponu .BAK.

Umístění záložní kopie změníte tím, že zvolíte - LibreOffice - Cesty a zadáte novou cestu k záložnímu souboru.

Informace pro automatické obnovení uložit každých

LibreOffice ukládá informace potřebné pro obnovení otevřených dokumentů v případě pádu aplikace. Můžete určit interval ukládání informací.

Minuty

Určuje časový interval v minutách pro ukládání informací pro automatické obnovení dokumentů.

Automaticky uložit i dokument

Určuje, zda bude LibreOffice při ukládání informací pro automatické obnovení ukládat také všechny otevřené dokumenty. Použije se stejný časový interval jako pro automatické obnovení.

URL ukládat relativně k systému souborů

Tato možnost umožňuje určit výchozí nastavení pro relativní URL adresy v souborovém systému a na Internetu. Relativní adresy jsou možné pouze tehdy, je-li zdrojový a odkazovaný dokument na stejném disku.

Relativní adresa vždy začíná z adresáře, ve kterém se nachází aktuální dokument. Naopak absolutní adresa vždy začíná z kořenového adresáře. Následující tabulka ukazuje rozdíl v syntaxi mezi relativními a absolutními adresami:

Příklady

Souborový systém

Internet

relativní

../obrazky/obr1.jpg

../obrazky/obr1.jpg

absolutní

file:///C:/pracovni/obrazky/obr1.jpg

https://mujserver.cz/pracovni/obrazky/obr1.jpg


warning

V tipu nápovědy se vždy zobrazuje absolutní cesta. Pokud ovšem dokument uložíte ve formátu HTML, LibreOffice uloží, je-li zaškrtnuto odpovídající pole, relativní cestu.


Zaškrtnutím tohoto pole zajistíte relativní ukládání URL v souborovém systému.

URL ukládat relativně k Internetu

Zaškrtnutím tohoto pole zajistíte relativní ukládání URL na internetu.

Výchozí formát souborů a nastavení ODF

Verze formátu ODF

Verze OpenOffice.org 3 a StarOffice 9 obsahovaly nové vlastnosti, které je potřeba ukládat do formátu OpenDocument (ODF) verze 1.2. Předchozí verze OpenOffice.org 2 a StarOffice 8 podporují formát souborů ODF 1.0/1.1. Do starší verze formátu nelze uložit všechny nové vlastnosti.

Ve všech aktuálních verzích LibreOffice je možné otevírat dokumenty ve formátech ODF 1.0/1.1 a 1.2.

Při ukládání si můžete vybrat, zda bude dokument uložen ve formátu ODF 1.2, ODF 1.2 (rozšířeném) nebo v předchozím formátu ODF 1.0/1.1.

note

Formát ODF 1.2 (rozšířený) umožňuje, aby soubory z aplikací Draw a Impress obsahovaly komentáře. Tyto komentáře lze v nejnovějších verzích vložit pomocí Vložit - Komentář. Komentáře se ztratí, pokud budou soubory vytvořené v nejnovější verzi načteny ve starších verzích.


Některé společnosti nebo organizace mohou požadovat dokumenty ODF ve formátu ODF 1.0/1.1, který můžete pro ukládání vybrat v seznamu. V tomto starším formátu nelze uložit všechny nové vlastnosti, proto je doporučen nový formát ODF 1.2 (rozšířený), kdekoliv je to možné.

Režim ODF 1.2 rozšířený (režim kompatibility) je více kompatibilní rozšířený režim ODF 1.2. Používá funkce, které jsou v ODF 1.2 označeny jako zastaralé, a/nebo používá chybné chování starších verzí OpenOffice.org. Může být užitečný, pokud sdílíte ODF soubory s uživateli aplikací, které ODF 1.2 nepodporují, nebo podporují pouze základní verzi ODF 1.2.

Upozornit při ukládání v jiném formátu než ODF nebo výchozím

Můžete zvolit, že se bude zobrazovat upozornění při ukládání dokumentu ve formátu, který není OpenDocument nebo který nebyl nastaven jako výchozí v Načítání/Ukládání - Obecné v dialogovém okně Možnosti.

Můžete určit, který formát souborů bude použit jako výchozí při ukládání dokumentů různých druhů. Pokud si například často vyměňujete dokumenty s lidmi, kteří používají Microsoft Office, můžete jako výchozí určit formát dokumentů Microsoft Office.

Typ dokumentu

Určuje typ dokumentu, pro který chcete určit výchozí formát souborů.

Vždy uložit jako

Určuje, jak se budou dokumenty daného typu ukládat. Jiný formát pro aktuální dokument můžete vybrat v dialogu Uložit jako.

warning

Některé možnosti nelze obnovit po úpravě. Upravte změny buď ručně, nebo klepněte na Zrušit a znovu otevřete dialogové oknoMožnosti.


Podpořte nás!