Oblast

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby.

Pro pozdější použití je možné k výchozím seznamům přidat vlastní barvy, přechody, šrafování, dvoubarevné vzorky a rastry.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Oblast - Oblast.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku a zvolte Upravit/Nový - Oblast (prezentace).

Zvolte kartu Formát - Popis - Oblast (grafy).

Zvolte kartu Formát - Legenda - Oblast (grafy).

Zvolte kartu Formát - Stěna grafu - Oblast (grafy).

Zvolte kartu Formát - Pata grafu - Oblast (grafy).

Zvolte kartu Formát - Plocha grafu - Oblast (grafy).

Zvolte kartu Snímek - Vlastnosti - Pozadí (LibreOffice Impress).

Zvolte kartu Stránka - Vlastnosti - Pozadí (LibreOffice Draw).


Žádná

Vybraný objekt se nevyplní.

Barva

Vyplní objekt barvou vybranou na této stránce.

Přechod

Vyplní objekt přechodem vybraným na této stránce.

Rastr

Vyplní objekt rastrovým vzorkem vybraným na této stránce Chcete-li přidat rastr do seznamu, otevřete toto dialogové okno, klepněte na kartu Rastr a poté klepněte na Přidat / Importovat.

Vzorek

Vyplní objekt jednoduchým dvoubarevným vzorkem vybraným na této stránce.

Šrafování

Vyplní objekt vzorkem šrafování vybraným na této stránce. Chcete-li na vzorek šrafování použít barvu pozadí, zvolte pole Barva pozadí a klepněte na barvu v seznamu.

Ikona tipu

Možnosti výplně můžete rychle vybrat ze seznamů na liště Vlastnosti objektu kresby.


Ikonka

Styl výplně oblasti

Vyberte druh výplně pro vybraný objekt kresby.

Podpořte nás!