Změnit velikost písmen

Změní velikost písmen ve výběru. Pokud je kurzor umístěn na slově a není aktivní žádný výběr, výběrem je dané slovo.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Text nebo Formát - Text - Měnit velikost.


První velké

Změní první písmeno vybraných znaků textu napsaného znaky západních písem na velké písmeno.

malá písmena

Změní označené znaky textu napsaného znaky západních písem na malá písmena.

VELKÁ PÍSMENA

Změní označené znaky textu napsaného znaky západních písem na velká písmena.

Každé Slovo Velkým Písmenem

Změní první písmeno každého vybraného slova napsaného znaky západních písem na velké písmeno.

pROHOZENÁ vELIKOST

Prohodí aktuální velikost vybraných znaků textu napsaného znaky západních písem.

Podpora asijských jazyků

Tyto příkazy jsou přístupné pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyková nastavení - Jazyky.

Poloviční šířka

Změní označené znaky asijské abecedy na znaky s poloviční šířkou.

Plná šířka

Změní označené znaky asijské abecedy na znaky s plnou šířkou.

Hiragana

Změní označené znaky asijské abecedy na znaky Hiragana.

Katakana

Změní označené znaky asijské abecedy na znaky Hiragana.

Podpořte nás!