Čísla / Formát

Určete formátování pro vybrané buňky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku záhlaví sloupce v otevřené databázové tabulce - zvolte Formát sloupce - Formát.

Zvolte kartu Formát - Osy - Osa Y - Čísla (grafy).

Také jako dialogové okno Formát čísla pro tabulky a pole v textových dokumentech: Zvolte Formát - Formát čísla nebo zvolte kartu Vložit - Pole - Další pole - Proměnné a vyberte v seznamu Formát položku Další formáty.


Kategorie

Vyberte ze seznamu kategorii a poté zvolte styl formátování v poli Formát.

Formát

Vyberte, jak se má zobrazovat obsah označených buněk. Kód pro zvolenou možnost se zobrazuje v poli Formátovací kód.

Seznam kategorií měn

Vyberte měnu a poté v horní části seznamu Formát uvidíte možnosti formátování měny.

Ikona poznámky

Formátovací kód pro měnu má podobu [$xxx-nnn], kde xxx je symbol měny a nnn kód země. Speciální bankovní symboly, např. EUR (pro euro), nevyžadují zadání kódu země. Formát měny nezávisí na jazyku, který zvolíte v poli Jazyk.


Jazyk

Určuje jazyková nastavení pro . Je-li jazyk nastaven na Automaticky, LibreOffice automaticky použije formáty čísla spojené s výchozím jazykem systému. Pokud chcete změnit nastavení označených , zvolte jiný jazyk.

Jazykové nastavení zaručuje, že formáty data a měny, stejně jako oddělovače desetinných míst a tisíců, zůstanou zachovány i při otevření dokumentu v operačním systému, který používá jiné výchozí nastavení jazyka.

Formát zdroje

Použije stejný formát čísla jako buňky obsahující data grafu.

Možnosti

Určete nastavení zvoleného formátu.

Desetinná místa

Zadejte počet desetinných míst, která chcete zobrazit.

Místa jmenovatele

Pro formát zlomku zadejte počet míst jmenovatele, která chcete zobrazit.

Úvodní nuly

Zadejte maximální počet nul, které se zobrazí před desetinnou tečkou.

Záporná čísla červeně

Změní barvu záporných čísel na červenou.

Oddělovač tisíců

Vloží oddělovač mezi tisíce. Druh oddělovače závisí na jazykovém nastavení.

Inženýrská notace

Inženýrská notace u vědeckého formátu znamená, že exponent je násobkem 3.

Formátovací kód

Zobrazuje formátovací kód pro zvolený formát. Také zde je možné zadat vlastní formátovací kód. Pro uživatelský formát čísla jsou k dispozici následující možnosti.

Přidat

Přidá formátovací kód, který jste vytvořili, do kategorie "Definované uživatelem".

Odstranit

Smaže vybraný formát čísla. Změny se projeví po restartu LibreOffice.

Upravit komentář

Přidá k vybranému formátu čísla komentář.

Název

Zadejte komentář pro vybraný formát čísla a poté klepněte mimo toto pole.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Podpořte nás!