Navigátor pro hlavní dokumenty

V hlavním dokumentu je možné v Navigátoru přepínat mezi normálním pohledem a pohledem hlavním.

Hlavní dokument a jeho přílohy

Navigátor obsahuje seznam všech komponent hlavního dokumentu. Pokud v seznamu podržíte ukazatel myši nad názvem podkomponenty, zobrazí se celá cesta poddokumentu.

Hlavní pohled v Navigátoru obsahuje následující ikony:

Přepnout hlavní pohled

Přepíná mezi hlavním a normálním pohledem.

Ikona

Přepnout hlavní pohled

Upravit

Upraví obsah komponenty označené v Navigátoru. Je-li vybrán soubor, bude otevřen pro úpravy. Je-li vybrán rejstřík, otevře se dialogové okno Rejstřík.

Ikona

Upravit

Aktualizace

Klepněte a vyberte obsah, který chcete aktualizovat.

Ikona

Aktualizace

Výběr

Aktualizuje obsah výběru.

Rejstříky

Aktualizuje všechny rejstříky.

Odkazy

Aktualizuje všechny odkazy.

Vše

Aktualizuje veškerý obsah.

Upravit odkaz

Tento příkaz se zobrazí po pravém klepnutí na vložený soubor v Navigátoru. Změní vlastnosti odkazu na vybraný soubor.

Vložit

Vloží do hlavního dokumentu soubor, rejstřík nebo nový dokument.

Ikona tipu

Soubory do hlavního dokumentu je možné vkládat přetažením souboru do hlavního pohledu Navigátoru.


Ikona

Vložit

Rejstřík

Vloží do hlavního dokumentu rejstřík nebo obsah.

Soubor

Vloží do hlavního dokumentu jeden či více existujících souborů.

Nový dokument

Vytvoří a vloží nový poddokument. Když vytváříte nový dokument, zadejte název souboru a adresář, kam chcete dokument uložit.

Text

Vloží do hlavního dokumentu nový odstavec, kde je možné zadat text. V Navigátoru nelze vložit text vedle již existujícího textu.

Uložit také obsah

Uloží do hlavního dokumentu také obsah připojených souborů. To zaručuje, že je obsah k dispozici, i když nejsou připojené soubory přístupné.

Ikona

Uložit také obsah

Přesunout dolů

Posune výběr v Navigátoru o jednu pozici níže. Položky je také možné přesouvat přetažením v seznamu. Pokud přesunete textovou část na jinou textovou část, obě části se spojí.

Ikona

Přesunout dolů

Přesunout nahoru

Posune výběr v Navigátoru o jednu pozici výše. Položky je také je možné přesouvat přetažením v seznamu. Pokud přesunete textovou část na jinou textovou část, obě části se spojí.

Ikona

Přesunout nahoru

Odstranit

Smaže výběr z Navigátoru.

Podpořte nás!