Přejmenování listu

Pojmenování listů je důležitá funkce pro vytváření čitelných a srozumitelných dokumentů. Chcete-li přejmenovat list v dokumentu:

  1. Kliknutím vyberte kartu listu.

  2. Otevřete místní nabídku karty listu a zvolte Přejmenovat list. Objeví se dialogové okno, kde je možné zadat nové jméno.

  3. Zadejte nové jméno a klepněte na OK.

  4. Jako další možnost přidržte klávesu a klepněte myší na jméno libovolného listu a zadejte nové jméno přímo.

    Dostupnost této funkce závisí na vašem X Window Manageru.

Názvy listů mohou obsahovat téměř libovolný znak. Následující znaky nejsou povoleny v názvech listů:

Ikona tipu

V odkazech na buňky musí být název listu v jednoduchých uvozovkách, pokud název obsahuje jiné znaky než písmena, číslice a podtržítko. Uvozovku obsaženou ve jméně je potřeba zdvojit (napsat dvě jednoduché uvozovky).


Např. chcete odkázat na buňku A1 na listu s následujícím názvem:

This year's sheet

Odkaz je potřeba dát do jednoduchých uvozovek a uvozovku je potřeba zdvojit:

'This year''s sheet'.A1

Ikona tipu

Název listu je nezávislý na názvu sešitu. Název sešitu zadáváte, když jej poprvé uložíte jako soubor.


Ikona poznámky

Dokument může obsahovat až 10 000 jednotlivých listů, které musí mít různé názvy.


Můžete zadat předponu pro jména nových listů, které vytvoříte. Viz. tato stránka nastavení Calcu.

Podpořte nás!