Definició de vores per a caràcters

Icona d'avís

Si, en dos intervals de text adjacents, totes les propietats de la vora fossin idèntiques (estil, amplada, color, separació i ombra), tots dos intervals es consideraran part d'un mateix grup i es mostraran amb una sola vora al document.


Per a definir d'un estil de vora predefinit

 1. Seleccioneu l'interval de caràcters al voltant del quals voleu afegir una vora.

 2. Trieu Format ▸ Caràcter ▸ Vores.

 3. Seleccioneu un dels estils de vora per defecte a l'àrea Per defecte.

 4. Seleccioneu un estil, amplada i color de línia per a l'estil de vora seleccionat a l'àrea Línia. Aquests paràmetres s'apliquen a totes les línies de vora incloses en l'estil de vora seleccionat.

 5. Seleccioneu la distància entre les línies de la vora i els caràcters seleccionats a l'àrea Separació. Només podeu canviar les distàncies a les vores que tenen la línia de vora definida.

 6. Feu clic a D'acord per a aplicar els canvis.

Per a definir d'un estil de vora personalitzat

 1. Seleccioneu l'interval de caràcters al voltant del quals voleu afegir una vora.

 2. Trieu Format ▸ Caràcter ▸ Vores.

 3. A l'àrea Definit per l'usuari, seleccioneu les vores que voleu que apareguin en una disposició comú. Feu clic en una vora de la previsualització per a canviar la selecció d'una vora.

 4. Seleccioneu un estil, amplada i color de línia per a l'estil de vora seleccionat a l'àrea Línia. Aquests paràmetres s'apliquen a totes les línies de vora incloses en l'estil de vora seleccionat.

 5. Repetiu els dos darrers passos per a cada límit de la vora.

 6. Seleccioneu la distància entre les línies de la vora i els caràcters seleccionats a l'àrea Separació. Només podeu canviar les distàncies a les vores que tenen la línia de vora definida.

 7. Feu clic a D'acord per a aplicar els canvis.

Ens cal la vostra ajuda!