Estils

Utilitzeu la finestra Estils per a aplicar, crear, editar, afegir i suprimir estils de formatació. Feu doble clic en una entrada per a aplicar-hi l'estil.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose View - Styles.

A la barra Formatació, feu clic a

Icon Styles

Estils


Per a acoblar la finestra Estils, arrossegueu la barra de títol a l'esquerra o la dreta de l'espai de treball. Per a desacoblar-la, feu doble clic a un espai lliure de la barra d'eines.

By default, the Styles deck displays a preview of the available styles. The previews can be disabled by unchecking the Show Previews box below the list of styles.

Com aplicar un estil:

  1. Seleccioneu el text. Per a aplicar un estil de caràcter a una paraula, feu clic a la paraula. Per a aplicar un estil de paràgraf, feu clic al paràgraf.

  2. Feu doble clic a l'estil a la finestra Estils.

tip

Podeu assignar tecles de drecera als estils en la pestanya Eines - Personalitza - Teclat.


La barra d'eines Estils conté icones per a formatar els documents:

Categoria d'estil

Icon Paragraph Styles

Estils de paràgraf

Mostra els estils de formatació per a paràgrafs. Utilitzeu els estils de paràgraf per aplicar la mateixa formatació, com ara el tipus de lletra, la numeració i la disposició als paràgrafs del document.

Icona d'estils de caràcter

Estils de caràcter

Mostra estils de formatació per a caràcters. Utilitzeu estils de caràcter per aplicar els estils de tipus de lletra al text seleccionat en el paràgraf.

Icon Frame Styles

Estils de marc

Mostra els estils de formatació per a marcs. Utilitzeu els estils de marc per a definir la disposició i la posició del marc.

Icona d'estils de pàgina

Estils de pàgina

Mostra els estils de formatació per a les pàgines. Utilitzeu estils de pàgina per a determinar les disposicions de pàgina, inclosa la presència de capçaleres i peus de pàgina.

Icona d'estils de llista

Estils de llista

Mostra els estils de formatació per a llistes numerades i amb pics. Utilitzeu els estils de llista per formatar els caràcters de número i de pic i per especificar un sagnat.

Icon Fill Format Mode

Mode format d'emplenament

Aplica l'estil seleccionat a l'objecte o al text que seleccioneu en el document. Feu clic en aquesta icona i, a continuació, arrossegueu-la a una selecció en el document per a aplicar-hi l'estil. Per a sortir d'aquest mode, torneu a fer clic a la icona, o premeu Esc.

Icon New Style from Selection

Estil nou a partir de la selecció

Obre un submenú amb més ordres.

Estil nou a partir de la selecció

Crea un estil nou basat en la formatació del paràgraf, de la pàgina o de la selecció actual.

Actualitza els estils

Els atributs del text a la posició del cursor formatats manualment al document s'afegiran a l'estil que s'ha seleccionat a la finestra Estils.

Carrega els estils

Obre el diàleg Carrega els estils, que us permet importar estils a partir d'un altre document.

tip

Més informació sobre estils.


Estils aplicats

Assigna un estil al paràgraf actual, als paràgrafs seleccionats o a un objecte seleccionat.

Ens cal la vostra ajuda!