Llegenda automàtica

Especifica els paràmetres per a les llegendes que s'afegeixen automàticament als objectes inserits.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu un document de text i trieu ▸ LibreOffice Writer ▸ Llegenda automàtica.


Afegeix llegendes automàticament en inserir

Seleccioneu el tipus d'objecte per al qual seran vàlids els paràmetres de llegenda automàtica.

Llegenda

Defineix les opcions que s'aplicaran al tipus d'objecte seleccionat. Aquestes opcions són idèntiques a les del menú Insereix ▸ Llegenda, que està disponible quan se selecciona un objecte. A sota dels paràmetres hi ha una previsualització de la categoria d'objecte, i també el tipus de numeració.

Categoria

Especifica la categoria de l'objecte seleccionat.

Numeració

Permet especificar el tipus de numeració que s'ha d'utilitzar.

Separador

Defineix el caràcter que es mostrarà després del número de l'encapçalament o del nivell de capítol.

Càrrec

Determina la posició de la llegenda respecte a l'objecte.

Numeració per capítols

Nivell

Especifica els encapçalaments o els nivells de capítol on voleu que comenci la numeració.

Separador

Defineix el caràcter que es mostrarà després del número de l'encapçalament o del nivell de capítol.

Categoria i format del marc

Estil de caràcter

Especifica l'estil de caràcter del paràgraf de la llegenda.

Aplica la vora i l'ombra

Aplica la vora i l'ombra de l'objecte al marc de la llegenda.

Ens cal la vostra ajuda!