Visualització

Defineix els paràmetres per defecte per a la visualització d'objectes als vostres documents de text i també els paràmetres per defecte per als elements de la finestra.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu un document de text i trieu ▸ LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web ▸ Visualitza.


Línies de captura

Especifica els paràmetres que fan referència a la representació de límits.

Línies d'ajuda en moure

Mostra les guies al voltant dels marcs quan es mouen els marcs. Podeu seleccionar l'opció Guies en moure per mostrar la posició exacta de l'objecte amb valors lineals.

Visualització

Especifica si es mostren les barres de desplaçament i els regles.

Regle horitzontal

Mostra el regle horitzontal. Seleccioneu la unitat de mesura desitjada a la llista corresponent.

Regle vertical

Mostra el regle vertical. Seleccioneu la unitat de mesura desitjada a la llista corresponent.

Alineat a la dreta

Només es pot accedir a aquestes ordres després d'habilitar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a - Configuració de la llengua - Llengües.

Alinea el regle vertical amb la vora dreta.

Desplaçament suau

Activa la funció de desplaçament suau de pàgina. La velocitat de desplaçament depèn de l'àrea i de la visualització de profunditat de color.

Visualització

Defineix quins elements del document es mostren.

Imatges i objectes

Especifica si cal mostrar les imatges i els objectes en pantalla. Si aquests elements s'amaguen, veureu marcs buits com a espais reservats.

També podeu controlar la visualització de gràfics mitjançant la icona Gràfics activats/desactivats. Si s'obre un document de text, aquesta icona es mostra a la barra Eines.

Icona de nota

Si l'opció Imatges i objectes no està seleccionada, no es carregarà cap gràfic d'Internet. Els gràfics d'una taula i sense una indicació de mida poden provocar problemes de visualització quan s'utilitza un estàndard HTML antic a la pàgina visitada.


Taules

Mostra les taules que conté el document.

Per mostrar els límits de la taula, feu clic amb el botó dret a qualsevol taula i seleccioneu Límits de la taula, o bé seleccioneu Taula - Límits de la taula en un document del Writer.

Dibuixos i controls

Mostra els dibuixos i els controls del document.

Codis de camp

Displays the field names in the document instead of the contents of the fields. You can also choose View - Field Names in a text document.

Comentaris

Mostra els comentaris. Feu clic en un comentari per editar-ne el text. Utilitzeu el menú contextual del Navegador per trobar o suprimir un comentari. Utilitzeu el menú contextual del comentari per suprimir aquest comentari, tots els comentaris o bé tots els comentaris d'aquest autor.

Paràmetres (només per a documents HTML)

Unitat de mesura (només per a documents HTML)

Especifica la unitat per als documents HTML.

Ens cal la vostra ajuda!