Obre en mode de disseny

Obre els formularis en Mode de disseny perquè d'aquesta manera es pugui editar el formulari.

No podeu activar els controls del formulari o editar els continguts dels registres d'una base de dades en Mode de disseny. Tanmateix, podeu canviar la posició i la mida dels controls, editar altres propietats i afegir o suprimir controls en Mode de disseny.

Per a accedir a aquesta ordre...

Open Form Navigator - select form - open context menu - choose Open in Design Mode.

On Form Design bar, click

Icona

Obre en mode de disseny


Després que hàgiu acabat d'editar el formulari, feu clic amb el botó dret a "Formularis" al Navegador de formularis i desseleccioneu Obre en mode de disseny. Deseu el formulari un cop hàgiu acabat.

Icona de nota

Si el document del formulari està protegit contra escriptura, s'ignora l'ordre Obre en mode de disseny.


Ens cal la vostra ajuda!