Mode de disseny activat/desactivat

Activa o desactiva el mode de disseny. Aquesta funció s'utilitza per a canviar ràpidament del mode Disseny al mode Usuari. Activeu-la per a editar els controls del formulari, desactiveu la funció per a utilitzar els controls del formulari.

Per a accedir a aquesta ordre...

On Form Controls toolbar or Form Design bar, click

Icona

Design Mode On/Off


Icona de nota

Tingueu en compte la funció Obre en mode de disseny. Si Obre en mode de disseny està activat, el document sempre s'obrirà en mode de disseny, sigui quin sigui l'estat en què es va desar.


Si el formulari està enllaçat a una base de dades i desactiveu el mode de disseny, es mostra la barra Disseny del formulari al marge inferior de la finestra del document. Podeu editar l'enllaç a la base de dades, a Propietats del formulari.

Ens cal la vostra ajuda!