Macros del LibreOffice Basic

Obre un diàleg que us permet organitzar les macros.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Eines ▸ Macros ▸ Organitza les macros ▸ LibreOffice Basic o premeu +F11 (si aquesta combinació no està assignada pel vostre sistema).


Nom de la macro

Mostra el nom de la macro seleccionada. Per a crear o per canviar el nom d'una macro, introduïu un nom aquí.

Macro des de / Desa la macro a

Llista les biblioteques i els mòduls on podeu obrir o desar les vostres macros. Per desar una macro amb un document en concret, obriu el document i, a continuació, obriu aquest diàleg.

Executa / Desa

Executa o desa la macro actual.

Assigna

Obre el diàleg Personalitza, que us permet assignar la macro seleccionada a una ordre de menú, una barra d'eines o un esdeveniment.

Edita

Inicia l'editor del LibreOffice Basic i obre la macro o el diàleg seleccionats per editar-los.

Nou / Suprimeix

Creates a new macro, creates a new module or deletes the selected macro or selected module.

To create a new macro in your document, select the "Standard" module in the Macro from list, and then click New.

To create a new module in a library of the My Macros container, select the proper library and press New. The LibreOffice Basic editor opens.

To delete a macro or module, select it, and then click Delete.

Biblioteca nova

Desa la macro enregistrada en una biblioteca nova.

Mòdul nou

Desa la macro enregistrada en un mòdul nou.

Organitzador

Obre el diàleg Organitzador de macros, que us permet afegir, editar o suprimir mòduls, diàlegs i biblioteques de macros.

Ens cal la vostra ajuda!