Efectes 3D

Indica les propietats dels objectes 3D del document actual.

Per a accedir a aquesta ordre...

Icon 3d window

Efectes 3D


Geometria

Ajusta la forma de l'objecte 3D seleccionat. Només podeu modificar la forma dels objectes 3D que s'hagin creat a partir de la conversió d'un objecte 2D. Per a convertir un objecte 2D en un de 3D, seleccioneu l'objecte, feu-hi clic amb el botó dret i trieu Converteix ▸ En 3D o bé Converteix ▸ En un objecte de gir 3D.

Ombreig

Defineix les opcions d'ombreig i d'ombra per a l'objecte 3D seleccionat.

Il·luminació

Definiu la font de llum per a l'objecte 3D seleccionat.

Textures

Defineix les propietats de la textura superficial de l'objecte 3D seleccionat. Aquesta funció només està disponible després d'aplicar una textura superficial a l'objecte seleccionat. Per aplicar ràpidament una textura superficial, obriu la Galeria, manteniu premut Maj+, i després arrossegueu una imatge fins a l'objecte 3D seleccionat.

Material

Canvia la coloració de l'objecte 3D seleccionat.

Ens cal la vostra ajuda!