Treu-ho del grup

Permet sortir del grup, de manera que ja no en pugueu editar els objectes individuals. Si us trobeu en un grup incrustat, només es tancarà aquest subgrup.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format ▸ Agrupa ▸ Treu-ho del grup (documents de text, fulls de càlcul).

Choose Shape - Group - Exit Group (drawing documents).

Obriu el menú contextual i trieu Treu-ho del grup.

Icona

Treu-ho del grup


Ens cal la vostra ajuda!