Estadístiques

Mostra les estadístiques del document actual.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Fitxer ▸ Propietats ▸ Estadístiques.


Pàgines:

Nombre de pàgines que conté el fitxer.

Aquesta estadística no inclou taules inserides com a objectes OLE.

Ens cal la vostra ajuda!