Document mestre

Utilitzeu un document mestre per a organitzar projectes complexos, com ara un llibre. Un document mestre pot contenir fitxers individuals per a cada capítol d'un llibre, així com una taula de continguts i un índex.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Fitxer ▸ Nou ▸ Document mestre.


Ens cal la vostra ajuda!